Søppelhåndtering 
Det er kun husholdningsavfall som skal kastes i containere, som er ved hyttefeltet.
Avfall etter oppussing, gamle møbler, klær, dyner ol. skal ikke kastes i Containere, men leveres til gjenvinning i Vågå.
Lenke til hvor avfall kan leveres
Takk for at du bryr deg om regler og for at det blir bedre plass til alle hytteeiere og leietageres husholdningsavfall :-)