Innmelding/utmelding av medlemsskap

Hvis du er ny hytteeier plikter du å melde deg inn i Velforeningen. Du melder deg inn ved å ved å sende inn navn, telefon-nummer, mailadresse som skal benyttes som kontaktadresse, festenummer og adresse på eiendom. Har du solgt hytteeiendommen, så husk å melde i fra da også. Varsel om endring i eierforhold sendes til AnneKari@vagaregnskap.no. Merk meldingen med Varsel om endring i eierforhold på Lemonsjøen.

Betaling

En gang i året så vil du få faktura fra Vågå regnskap, som gjelder ditt medlemskap i Fjellparken velforening. Kravet dekker snøbrøyting og vedlikehold av vegene frem til tomtegrense, støtte til løypelaget som bidrar til fine langrennsløyper i området og administrasjonskostnader til styret. Medlemskontingent er 1900,-

Endring av kontaktinfo - Har vi riktig kontakt-info på deg?

Har vi riktig kontakt info på deg? Vi ønsker å spare utgifter og tidsbruk. Er du eier av fritidsbolig i Fjellparken på Lemonsjøen, setter vi pris på at du gjør de administrative oppgavene for styret og samarbeidspartnere så enkel som mulig. Sørg for alltid for at vi innehar korrekt kontaktinformasjon. Oppdatering av kontakt info. sendes inn til AnneKari@vagaregnskap.no. Merk meldingen med "Varsel om endring kontakt info. for fritidsbolig på Lemonsjøen." Send inn navn, telefon-nummer, festenummer, mailadresser som skal benyttes og adresse på eiendom.