Brøyting og vedlikehold av veg image
Brøyting av fellesområder

Velforeningen har ansvar for at det gjennomføres brøyting av felles områder. Vi har pr. d.d. avtale med Jon Egil Odnes om snøbrøyting. I perioder med mye snøfall på kort tid, må man belage seg på at det kan bli forsinkelser i brøyting da Odnes har flere oppdrag.

Brøyting av private områder
Velforeningen har ingen ansvar for brøyting av private områder eller innkjøringer til leiligheter eller borettslag, utover den avtalen som allerede er inngått. Henvendelser vedr. ønske om privat brøyting eller tilleggsbrøyting utover avtale tas direkte med Odnes.

Vedlikehold av veg på fellesområder
Velforeningen bestiller ved behov skraping og grusing.