Brøyting og vedlikehold av veg image
Brøyting av fellesområder

Velforeningen har ansvar for at det gjennomføres brøyting og strøing av felles områder. Vi har pr. d.d. avtale med Jon Egil Odnes om strø og snøbrøyting i perioden 01.11-01.05. I perioder med mye snøfall på kort tid, må man belage seg på at det kan bli forsinkelser i brøyting da Odnes har flere oppdrag. Dersom det er behov for ekstraordinær brøyting utover avtale velforeningen har inngått med Odnes, skal dette ikke belastes velforeningen. Reiser du opp til hytten i perioder der det er mye snø og vanskelige kjøreforhold, skal du sørge for at kjøretøy takler forholdene.

Brøyting av private områder
Velforeningen har ingen ansvar for brøyting av private områder eller innkjøringer til leiligheter eller borettslag, utover den avtalen som allerede er inngått. Henvendelser vedr. ønske om privat brøyting eller tilleggsbrøyting utover avtale tas direkte med Odnes og skal belastes hytteeier.

Vedlikehold av veg på fellesområder
Velforeningen bestiller ved behov skraping og grusing.