Det kommer innimellom diverse ønsker fra hytteeiere.
Styret er opprettet først og fremst for å ivareta snømåking og vedlikehold av veg, som kreves pga. sikkerhet ved brann og annen utrykning.
I tillegg så har Fjellparken ansvar for forvaltning av skogen rundt Lemonsjøen. Det er viktig at vi opprettholder velforeningen slik den er tenkt, uten for mange tilleggsoppgaver med tanke på videre verving av styremedlemmer når noen takker av.

Alle ønsker som ikke er relatert til ansvarsområdene, ansees som ønsker og er ikke styrets ansvar å følge opp.
Velforeningen kan likevel stille med videreformidling av ønsker, men da må det foreligge nok dokumentasjon som vi kan gripe fatt i.
Følgende krav til dokumentasjon og informasjon stilles: 
Den som kommer med ønsker/forslag, må selv stille som kontaktperson, eller få fatt i noen som kan være dette.
Tilbud skal innhentes hvis det er snakk om kostnader, skriv skal forfattes og inneholde navn på kontaktperson, den må sette opp frist for å svare, og evt. annen nyttig informasjon.