Referat årsmøte – Fjellparken Velforeningen 12. april 2022.

 • Velkommen – Styreleder Momica Fiksdal ønsket velkommen til årsmøte 2022.
 • Årsmøtet ble holdt digitalt og det var 10 personer med i møte.
 • Valg av
  • Møteleder Monica Fiksdal
  • Sekretær Vidar Sveadalen
  • 2 personer til å signere protokoll – Kirsi Borud og Jan Erik Husom
 • Godkjenning av innkalling – godkjent uten anmerkninger
 • Godkjenning av årsregnskapet for 2021 – godkjent uten merknader
 • Revisorberetning ble lagt fram uten anmerkninger
 • Innspill på at det kan være lurt å ha et viss beløp «buffer» på konto ved uforutsette hendelser tilknyttet vedlikehold av veg eller lignende.
 • Innspill på at beløp avsatt til støtte av løypekjøring spesifiseres på neste faktura, i forbindelse med fakturering av kontingent til Velforeningen.
 • Budsjett for 2022 ble lagt frem uten anmerkninger.
 • Saker som er meldt inn – ingen saker er meldt inn.
 • Det ble orientert om nye regler for gjerding rundt fritidshytter. Oppdatert info. er lagt ut på Velforeningens nettside.
 • Det ble orientert om at Velforeningen ikke ønsker at ansvaret for lekeapparater på lekeplassen overføres til Velforeningen. Eier av lekeapparatene har fått tilbakemelding på dette.
 • Forvaltning av skog. Det er planer om et møte med alle Velforeningene rundt Lemonsjøen for å drøfte/enes om en felles forståelse av forvaltningen. Oppdatert info. vil bli lagt ut på Velforeningens nettside.
 • Minner om at «eiere» av tretopphytter på fellesområder rydder opp i dette så raskt som mulig.
 • Søppelhåndtering. En ser at det blir kastet møbler og bygningsmessige avfall i søppelcontainere beregnet for restavfall og papp/papir.  Dette er avfall som hytteeiere selv må fjerne ved f.eks. å reise til miljøstasjon i Vågå og sortere i riktig fraksjon. Det er bestilt nye søppelcontainere med mindre luker for avlevering av ordinært hytteavfall.
 • Innspill på at det savnes en gjennomføring av et fysisk årsmøte – det ses på alternative løsninger til neste år.

Møteleder takket for frammøte.