Formål:  
Velforeningen utgjør veglaget, som skal stå for den daglige driften av felles veg og felles parkeringsplasser i velforeningens område. I tillegg så har velforeningen ansvar for vedlikehold og forvaltning av skogområdet rundt hyttene. Velforeningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Medlemskap: 
De som har festeavtaler hvor det framgår at de skal være tilsluttet velforeningen - er forpliktet til å tegne medlemskap. I borettslag er hver boenhet medlem i velforeningen. Innmelding skjer til styret. Medlemskapet følger eiendommen.