Årsmøte Fjellparken Velforening


  • Dato: 28.03.2024 01:00 AM
  • Sted Kunngjøres

Beskrivelse

Foreløpige saker: 

Rydding av skog og trefelling i området. Det vil bli  satt opp en dugnad til sommeren og i møtet vil vi komme med forslag til gjennomføring. Vi ønsker at vi får fastsatt dato og at det blir enighet om hvordan rydding skal gjennomføres. Det vil bli satt av litt tid til dette på årsmøtet. 

 Brøyteavtale: Informasjon om brøyteavtalen som er inngått. 

Forslag til endring i vedtekter: Det ble i forrige årsmøte vedtatt at vi skal ta en ny vurdering av vedtektene. 

  • Forslag er at krav om vara utgår. Da vi mener at styret er godt nok representert med 5 styremedlemmer i dag. 

Vi mangler valgnemnd. Dette må på plass. 

Div andre saker: 

Budsjett, regnskap årsberetning m.m. 

Valg/gjenvalg

Vi ber om at saker til årsmøtet blir sendt oss innen 14. dager før årsmøtet. Bruk mailadressen til Fjellparken for innsending, se kontakt oss på denne siden. Du kan også legge brev i postkassen til velforeningen som er på veggen ved Fjellstua.