Referat årsmøte - Fjellparken Velforening 3. april 2023.

1. Velkommen – styreleder Monica Fiksdal ønsket velkommen til årsmøte 2023.
a. Årsmøtet ble holdt på Kaféen på Lemonsjøen alpinanlegg og det var 10 personer med i møtet.

2. Valg av
       a. møteleder – Monica Fiksdal
       b. sekretær – Jan Erik Husom
       c. 2 personer til å signere protokoll – Håvard Hellenes og Vidar Sveadalen

3. Godkjenning av innkalling - godkjent uten merknader.

4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2022 – gjennomgått og godkjent
uten merknader.
       a. Revisorberetning ble lagt frem uten anmerkninger
b. Budsjett for 2023 ble lagt frem uten anmerkninger

5. Endring i styret – godkjent.
        Styreleder Monica Fiksdal - gjenvalgt (2025)
        Styremedlem Kirsi Marit Borud – går ut av styret
        Styremedlem Jan Erik Husom – ikke på valg (2024)
        Styremedlem Håvard Hellenes – ikke på valg (2024)
        Styremedlem Vidar Sveadalen – gjenvalgt (2025)
        Styremedlem Vegard Lillebråten – nytt styremedlem (2025)

Mangler varamedlemmer – trenger vi dette? Styret fikk i oppgave å se på om vedtektene kunne endres. Eventuelt endringsforslag kommer ved neste årsmøte.

Mangler valgnemnd – dette er noe som må på plass! Om ingen melder seg for oppgaven må dette pekes ut på en eller annen måte.

6. Ingen saker kom opp på årsmøte utover saker nevnt i tidligere utsendte Årsberetning Fjellparken Velforening og veglag

7. Det var ingen innmeldte saker til årsmøtet